ม่านริ้วพลาสติก

ม่านริ้วพลาสติกใสหรือม่านซีทรู   โดยม่านริ้วพลาสติกนั้นยังมีลักษณะของสีที่โปร่งใส สามารถมองผ่านได้อย่างสะดวก  และยังง่ายต่อการผ่านเข้า – ออก  หรือแม้กระทั่งการขับรถผ่าน ภายใต้มาตรฐานของความปลอดภัย โดยไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของพลาสติก   ซึ่งม่านพลาสติกนั้นจะแปรผันตามวัตถุที่มากระทบ  และปรับคืนสู่สภาพเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีคน รถ หรือ สิ่งของ ผ่านเข้า-ออก ตลอดเวลา

ม่านริ้วพลาสติก เป็นส่วนนึงในงานโครงสร้างของอาคาร เป็นเสมือนผนังเบาหรือประตู ทางเข้าออกของอาคาร ส่วนมากแล้วจะนิยมใช้ในกล่มอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสถานที่นั้นๆที่แตกต่างกันไป ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของตัวม่านริ้วพลาสติก และสาเหตุที่ม่านริ้วพลาสติก เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางก็ด้วยกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เป็นผนังเบาสำเร็จรูปในการแบ่งแผนกหรือพื้นที่ภายในอาคาร และยังสามารถออกแบบปิดเปิดผนังได้ตามความต้องการของuser

2.การป้องกันและกั้นการถ่ายเทอุณหภูมิ ภายในอาคาร หรือคือการควบคุมอุณหภูมิ ภายในสถานที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นคุณสมบัติเด่นในม่านริ้วพลาสติกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารที่จำเป็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ให้มากที่สุดเพื่อการถนอมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยังรวมไปถึงการช่วยประหยัดค่าพลังงาน ค่าไฟ ช่วยให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นไม่ต้องทำงานหนักในการควบคุมอุณหภูมิ

3.ป้องกันฝุ่นที่มาจากลมและสามารถช่วยลดความดังของเสียงรบกวนได้ในพื้นที่

4.ป้องกันสัตว์พาหะและแมลงในพื้นที่บินผ่านเข้า โดยเฉพาะแมลงบิน สำหรับม่านริ้วจะมีการใช้ม่านสีเหลืองในการหลอกแมลงบินที่จะหันเหความสนใจของแมลงไม่ให้ไปใกล้บริเวณทางเข้าออกนั้นซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหาร หรืออุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในsupply chain นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและตอบสนองต่อมาตรฐาน GMP HACCP GHPs ในหัวข้อของการปนเปื้อน

ลักษณะของม่าน
 
1.
ม่านริ้วพลาสติกสีใสแผ่นเรียบ
» คุณสมบัติในการใช้งาน
สามารถใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 40 ํC – (-5 ํC)
ใช้ป้องกันฝุ่นและแมลง เข้าไปภายในอาคารและโรงงาน
ใช้กั้นตามช่องประตูหรือช่องส่งของ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ เช่น ห้องแอร์และห้องเย็นทั่วไป
2.
ม่านริ้วพลาสติกสีใสกันกระแทก
» คุณสมบัติในการใช้งาน
สามารถใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 40 ํC – ( -5 ํC)
เหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีการผ่านเข้าออกบ่อยเป็นพิเศษ หรือมีวัตถุขนาดใหญ่ เช่น รถยกของ
รถโฟล์คลิฟท์ รถเข็นหรือ รถบรรทุก เป็นต้น
3.
ม่านริ้วพลาสติกสีเหลืองส้มแผ่นเรียบ
» คุณสมบัติในการใช้งาน
ใช้ได้เหมือนกับม่านพลาสติกใส แต่เพิ่มสีร้อน เช่น สีเหลืองและสีส้มเพื่อป้องกันแมลงมาบินวนเวียน
บริเวณที่มีทางผ่านเข้าออกและไม่เป็นอันตรายต่อสายตา
ช่วยป้องกันแมลงได้ดีมากขึ้นส่วนมากจะใช้บริเวณหน้าหรือรอบอาคาร
4.
ม่านริ้วพลาสติกสีเหลืองส้มกันกระแทก
» คุณสมบัติในการใช้งาน
สีเหลืองส้มของใบม่านจะช่วยป้องกันไม่ให้แมลงบินเข้าไปใกล้
เหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีการผ่านเข้าออกบ่อยเป็นพิเศษ หรือมีวัตถุขนาดใหญ่ เช่น รถยกของ
รถโฟล์คลิฟท์ รถเข็น หรือ รถบรรทุก เป็นต้น

ม่านริ้วพลาติกกที่มีใช้กันอยู่โดยปกติจะมีขนาดความหนาและหน้ากว้างอยู่ 2 แบบ คือ

1.ความหนา 2 มิลลิเมตร ความกว้างหน้าแผ่นที่ 200 มิลลิเมตร

2.ความหนา 3 มิลลิเมตร ความกว้างหน้าแผ่นที่ 300 มิลลิเมตร

ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับขนาดความสูงของจุดที่จะติดตั้ง ถ้าจุดติดตั้งสูงเกิน 3 เมตร ก็จะใช้ม่านหนา 3 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 300 มิลลิเมตร